Kết quả thực hiện công tác đối thoại 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 117/BC-VPUB
Ngày ban hành 09/06/2021
Ngày hiệu lực 09/06/2021
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện công tác đối thoại 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về