Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm doanh cụ nhà làm việc Hậu cần kỹ thuật
Số ký hiệu văn bản 1507/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/06/2021
Ngày hiệu lực 29/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm doanh cụ nhà làm việc Hậu cần kỹ thuật
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về