Về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 15/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hà Trung Chiến
Tài liệu đính kèm Tải về