Về việc phê duyệt danh mục và dự toán Thực hiện Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Sở Xây dựng
Số ký hiệu văn bản 1313/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2021
Ngày hiệu lực 16/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh mục và dự toán Thực hiện Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Sở Xây dựng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về