Về việc phê duyệt danh mục và dự toán cơ sở dữ liệu nguồn nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 1339/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh mục và dự toán cơ sở dữ liệu nguồn nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về