Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (giai đoạn 2015-2025) khu vực khu dân cư phía Tây đầu thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên
Số ký hiệu văn bản 1338/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (giai đoạn 2015-2025) khu vực khu dân cư phía Tây đầu thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về