Về việc sửa đổi Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao.
Số ký hiệu văn bản 1323/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2021
Ngày hiệu lực 17/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về