Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán lập chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021 và các năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 1269/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán lập chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021 và các năm tiếp theo
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về