Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập định mức xử lý nước thải thành phố Sơn La
Số ký hiệu văn bản 1268/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập định mức xử lý nước thải thành phố Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về