Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học 3 tầng, cổng trường, nhà bảo vệ, tường rào và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Tô Hiệu
Số ký hiệu văn bản 1216/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/06/2021
Ngày hiệu lực 09/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học 3 tầng, cổng trường, nhà bảo vệ, tường rào và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Tô Hiệu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về