Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn
Số ký hiệu văn bản 1105/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về