Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm y tế huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 1054/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2021
Ngày hiệu lực 30/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm y tế huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về