Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1074/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về