Về việc bãi bỏ Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 16/7/2007; Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 31/3/2010; Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”
Số ký hiệu văn bản 1185/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/06/2021
Ngày hiệu lực 08/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 16/7/2007; Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 31/3/2010; Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về