Ban hành quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 10/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày hiệu lực 10/07/2021
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định quy phạm pháp luật
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Phạm Văn Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về