Về việc phân công đầu mối khâu nối, phối hợp tổ chức thực hiện nội dung hợp tác, hỗ trợ phát triển tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1115/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc phân công đầu mối khâu nối, phối hợp tổ chức thực hiện nội dung hợp tác, hỗ trợ phát triển tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về