Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường từ Quảng Trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 1017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 27/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường từ Quảng Trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về