Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, tập huấn, thống kê hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
Số ký hiệu văn bản 888/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2021
Ngày hiệu lực 14/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, tập huấn, thống kê hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm Tải về