Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu văn bản 879/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực 12/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Tải về