Về việc ban hành Quy trình tham mưu chương trình công tác, kết luận cuộc họp, hội nghị của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, xử lý văn bản đến và báo cáo kết quả thực hiện của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 27/QĐ-VPUB
Ngày ban hành 05/05/2021
Ngày hiệu lực 05/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy trình tham mưu chương trình công tác, kết luận cuộc họp, hội nghị của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, xử lý văn bản đến và báo cáo kết quả thực hiện của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về