Về việc phê duyệt kế hoạch lưa chọn nhà thầu công trình trạm cân kiểm tả trọng tải xe đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 01 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 831/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2021
Ngày hiệu lực 05/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lưa chọn nhà thầu công trình trạm cân kiểm tả trọng tải xe đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 01 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về