Về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 730/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về