Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 631/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2021
Ngày hiệu lực 07/04/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về