Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021
Số ký hiệu văn bản 33/KH-VPUB
Ngày ban hành 22/03/2021
Ngày hiệu lực 22/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về