Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài Chính tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 604/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2021
Ngày hiệu lực 01/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài Chính tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về