Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Số ký hiệu văn bản 149/BC-UBND
Ngày ban hành 08/06/2020
Ngày hiệu lực 08/06/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lò Văn Doan
Tài liệu đính kèm Báo cáo PTKTXH 6 tháng đầu năm 2020.doc