Nghị quyết giám sát năm 2020
Số ký hiệu văn bản 39/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/06/2019
Ngày hiệu lực 20/06/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết giám sát năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Lò Văn Đoán
Tài liệu đính kèm NQ_GIAMSAT_2020.doc