Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
43/2022/NQ-HĐND 08/11/2022 NGHỊ QUYẾT Ban hành quy định cơ chế lồng ghép và huy động nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
44/2022/NQ-HĐND 08/11/2022 NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
5289/QĐ-UBND 21/10/2022 Quyết định phê duyệt danh sách kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo NĐ số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ kỳ I năm học 2022 -2023 và bổ sung học kỳ II năm học 2021 -2022 Tải về
35/NQ-HĐND 05/09/2022 NQ v.v phê duyệt điều chỉnh DA : Vườn hoa cây xanh Quyết Thắng huyện Sông Mã, tỉnh Sơn la Tải về
23/NQ-HĐND 22/06/2022 V/v phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 Tải về
11/NQ-HĐND 28/03/2022 Nghị quyết v.v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Mã Tải về
613/BC-UBND 08/07/2018 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang