Tổng số: 62
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/NQ-HĐND 23/05/2022 NQ v.v phê duyệt Đề án "Phát triển Quế trên địa bàn huyện Sông mã giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 15
Tải về 4
73/TB-TTHĐND 13/05/2022 Thông báo v.v tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ sáu HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 15
Tải về 1
70/KH-TTHĐND 12/05/2022 Kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ sáu HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Thay thế bản đã gửi)
Lượt xem: 9
Tải về 2
13/NQ-TTHĐND 26/04/2022 NQ giao KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 nguồn tiết kiệm chi NS huyện năm 2021 đã chuyển nguồn sang năm 2022
Lượt xem: 18
Tải về 2
14/NQ-TTHĐND 26/04/2022 NQ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới năm 2022 nguồn dự phòng ngân sách huyện
Lượt xem: 19
Tải về 5
15/NQ-TTHĐND 26/04/2022 NQ phê chuẩn KH "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ CS cho DQTV huyện Sông Mã giai đoạn 2022-2026"
Lượt xem: 12
Tải về 0
16/NQ-TTHĐND 26/04/2022 NQ v.v thông qua Đồ án Quy hoạch chung XD thị trấn Sông Mã, huyện Sông mã đến năm 2035
Lượt xem: 15
Tải về 3
56/TB-TTHĐND 18/04/2022 Thông báo v.v tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ năm HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 12
Tải về 0
55/QĐ-TTHĐND 18/04/2022 Quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề thứ 5 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 15
Tải về 0
53/BC-ĐGS 18/04/2022 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XXI
Lượt xem: 20
Tải về 0
1234567
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang