Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2544/UBND-NV 25/10/2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và ở cơ sở”giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 22
Tải về 1
2541/UBND-NV 25/10/2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo biểu tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với UBND cấp huyện
Lượt xem: 33
Tải về 1
342/TB-UBND 18/10/2021 Thông báo triệu tập tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC cấp huyện, cấp xã năm 2021 (có QĐ 1034 kèm theo)
Lượt xem: 11
Tải về 0
1562/UBND-NV 18/07/2019 V.v quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.
Lượt xem: 719
Tải về 21
869/QĐ-UBND 04/04/2019 Quyết định về việc giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện năm 2019
Lượt xem: 552
Tải về 26
221/KH-UBND 15/03/2019 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi năm 2019.
Lượt xem: 590
Tải về 68
614/QĐ-UBND 11/03/2019 Quyết định v.v tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 04 cá nhân năm 2018 (có DS kèm theo)
Lượt xem: 572
Tải về 21
594/QĐ-UBND 08/03/2019 V.v giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho TT DVNN huyện năm 2019
Lượt xem: 159
Tải về 8
593/QĐ-UBND 06/03/2019 V.v giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Cơ sở điều trị nghiện MT huyện năm 2019 (có chi tiết kèm theo)
Lượt xem: 220
Tải về 2
592/QĐ-UBND 06/03/2019 V.v giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện năm 2019 (có chi tiết kèm theo)
Lượt xem: 295
Tải về 7
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang