Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
323/KH-TTHĐND 30/10/2018 Kế hoạch thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện yêu cầu.
Lượt xem: 142
Tải về 3
322/KH-TTHĐND 30/10/2018 Kế hoạch tổ chức HN triển khai công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.
Lượt xem: 94
Tải về 0
744/KH-UBND 17/08/2018 - Kế hoạch tổ chức liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Sông Mã lần thứ 2- năm 2018. - Quyết định ban hành bộ câu hỏi - đề cương đáp án phần thi kiến thức tại hội thi
Lượt xem: 79
Tải về 0
97/KH-HĐND 26/04/2018 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX
Lượt xem: 44
Tải về 0
73/KH-HĐND 06/04/2018 Kế hoạch tổ chức HN trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 60
Tải về 0
50/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.
Lượt xem: 47
Tải về 1
12/KH-UBND 04/01/2018 Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
Lượt xem: 39
Tải về 0
15/KH-UBND 04/01/2018 Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2018.
Lượt xem: 29
Tải về 0
05/KH-TTHĐND 23/10/2017 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Sông Mã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 43
Tải về 0
211/KH-BTC 17/07/2017 Kế hoạch tổ chức Hội thi "Nhãn ngon, an toàn năm 2017"
Lượt xem: 33
Tải về 0
12