Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/BC-TTHĐND 04/04/2022 Báo cáo kết quả hoạt động tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2022
Lượt xem: 12
Tải về 2
63/BC-VP 16/03/2022 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 (BC trình phiên họp thứ 9 UBND huyện khóa XXI)
Lượt xem: 15
Tải về 2
24/BC-TTHĐND 07/03/2022 Báo cáo kết quả hoạt động tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 1
09/BC-TTHĐND 07/01/2022 Báo cáo kết quả công tác của HĐND huyện năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 35
Tải về 2
203/BC-TTHĐND 24/11/2021 Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 11 năm 2021
Lượt xem: 56
Tải về 1
202/BC-TTHĐND 24/11/2021 Báo cáo kết quả hoạt động tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021
Lượt xem: 48
Tải về 4
184/BC-TTHĐND 28/10/2021 Báo cáo kq tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và trả kq tiếp công dân tháng 10 năm 2021
Lượt xem: 38
Tải về 0
1162/BC-UBND 27/10/2021 Báo cáo kết quả triển khai các chương trình dự án tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
Lượt xem: 33
Tải về 3
1160/BC-UBND 27/10/2021 Báo cáo tình hình điều hành dự toán thu, chi ngân sách tháng 10 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 (có chi tiết kèm theo)
Lượt xem: 20
Tải về 2
1159/BC-UBND 27/10/2021 Tình hình bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn huyện Sông Mã (số liệu đến ngày 26/10/2021)
Lượt xem: 13
Tải về 0
1234
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang