Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/NQ-TTHĐND 26/04/2022 NQ giao KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 nguồn tiết kiệm chi NS huyện năm 2021 đã chuyển nguồn sang năm 2022
Lượt xem: 13
Tải về 1
14/NQ-TTHĐND 26/04/2022 NQ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới năm 2022 nguồn dự phòng ngân sách huyện
Lượt xem: 10
Tải về 3
15/NQ-TTHĐND 26/04/2022 NQ phê chuẩn KH "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ CS cho DQTV huyện Sông Mã giai đoạn 2022-2026"
Lượt xem: 4
Tải về 0
16/NQ-TTHĐND 26/04/2022 NQ v.v thông qua Đồ án Quy hoạch chung XD thị trấn Sông Mã, huyện Sông mã đến năm 2035
Lượt xem: 9
Tải về 2
07/NQ-HĐND 28/03/2022 Nghị quyết v,v giao kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 năm 2022
Lượt xem: 4
Tải về 0
12/NQ-HĐND 28/03/2022 Nghị quyết thông qua nội dung điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ và dự toán lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đến năm 2035
Lượt xem: 12
Tải về 1
10/NQ-HĐND 28/03/2022 Nghị quyết v.v điều chỉnh giảm một số khoản chi ngân sách cấp huyện do số thu không hạt dự toán HĐND huyện năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 0
16-NQ/HU 25/03/2022 NQ của BTVHU về lãnh đạo XD điển hình về PT toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Chiềng Sơ
Lượt xem: 9
Tải về 1
03/NQ-HĐND 14/01/2022 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương
Lượt xem: 37
Tải về 6
17/2021/NQ-HĐND 19/11/2021 Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh Sơn La có tác phẩm đoạt giải cấp khu vực quốc gia và quốc tế
Lượt xem: 41
Tải về 2
12
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang