Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
56/TB-TTHĐND 18/04/2022 Thông báo v.v tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ năm HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 12
Tải về 0
55/QĐ-TTHĐND 18/04/2022 Quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề thứ 5 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 15
Tải về 0
53/BC-ĐGS 18/04/2022 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XXI
Lượt xem: 20
Tải về 0
626/QĐ-UBND 12/04/2022 V/v thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025.
Lượt xem: 11
Tải về 1
02/KH-TĐB 07/04/2022 KH tiếp xúc cử trị trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 7
Tải về 0
08-QC/HU 07/04/2022 Quy chế làm việc của BCH đảng bộ huyện Sông mã khoá XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung)
Lượt xem: 14
Tải về 2
49/BC-TTHĐND 04/04/2022 Báo cáo Kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
Lượt xem: 13
Tải về 0
48/BC-TTHĐND 04/04/2022 Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 3 năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 1
08/NQ-HĐND 28/03/2022 Nghị quyết v.v giao bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện cho ngân sách các xã, thị trấn năm 2022 để thực hiện một số nhiệm vụ
Lượt xem: 9
Tải về 0
11/NQ-HĐND 28/03/2022 Nghị quyết v.v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Mã
Lượt xem: 16
Tải về 1
123456
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang