Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3156/QĐ/UBND 22/07/2021 Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 8
Tải về 8
3157/QĐ-UBND 22/07/2021 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Các phó chủ tịch UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 12
Tải về 3
225/TB-UBND 14/07/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Mã
Lượt xem: 22
Tải về 0
102/BC-TTHĐND 06/07/2021 Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân 6 tháng năm 2021
Lượt xem: 11
Tải về 0
27/QĐ-MTTQ 04/03/2021 Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát của UBMTTQVN huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 63
Tải về 11
277/QĐ-UBND 08/02/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sông Mã
Lượt xem: 138
Tải về 35
95/KH-MTTQ 27/01/2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXi, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 35
Tải về 3
01/2021/QĐ-UBND 22/01/2021 Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 59
Tải về 16
4067/QĐ-UBND 25/12/2020 V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
Lượt xem: 83
Tải về 15
1929/QĐ-UBND 06/08/2019 Quyết định v.v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Sông Mã năm 2018
Lượt xem: 1048
Tải về 61
12
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang