Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/CT-UBND 24/07/2021 Về việc triển khải các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 2
Tải về 1
2224/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La
Lượt xem: 110
Tải về 0
2120/QĐ-UBND 29/08/2018 Quyết định 2120/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Tài Chính
Lượt xem: 141
Tải về 0
2104/QĐ-UBND 27/08/2018 Quyết định 2104/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 93
Tải về 0
2021/QĐ-UBND 21/08/2018 Quyết định 2021/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Công Thương
Lượt xem: 129
Tải về 0
2021/QĐ-UBND 21/08/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
Lượt xem: 89
Tải về 0
2013/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La
Lượt xem: 98
Tải về 0
2012/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương
Lượt xem: 100
Tải về 0
1989/QĐ-UBND 15/08/2018 Quyết định 1989/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công Nghệ
Lượt xem: 102
Tải về 0
1889/QĐ-UBND 02/08/2018 Quyết định 1889/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 89
Tải về 0
12345
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang