V/v thu hồi kinh phí thực hiện một số nội dung không có khả năng giải ngân, thanh toán trong năm 2022
Số ký hiệu văn bản 36/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu nội dung V/v thu hồi kinh phí thực hiện một số nội dung không có khả năng giải ngân, thanh toán trong năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 36.pdf