Thông báo tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ chín HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 147/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 22/09/2022
Trích yếu nội dung Thông báo tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ chín HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 147-TB tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 9.pdf