Báo cáo kq tiếp nhận, xử lý KN, TC, phản ánh, kiến nghị và kq tiếp công dân tháng 8 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 137/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 07/09/2022
Ngày hiệu lực 07/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kq tiếp nhận, xử lý KN, TC, phản ánh, kiến nghị và kq tiếp công dân tháng 8 năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 137.pdf