Báo cáo kq hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022
Số ký hiệu văn bản 136/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kq hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 136.pdf