NQ V.v điều chỉnh dự toán chi nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2022 cho phòng Kinh tế và hạ tầng, BQLDA ĐTXD huyện
Số ký hiệu văn bản 37/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung NQ V.v điều chỉnh dự toán chi nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2022 cho phòng Kinh tế và hạ tầng, BQLDA ĐTXD huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 37.pdf