NQ v.v bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81/2021/NĐ-CP còn thiếu học kỳ II năm học 2021 -2022
Số ký hiệu văn bản 39/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung NQ v.v bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81/2021/NĐ-CP còn thiếu học kỳ II năm học 2021 -2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 39.pdf