Thông báo v.v tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ tám HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
Số ký hiệu văn bản 132/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 24/08/2022
Ngày hiệu lực 24/08/2022
Trích yếu nội dung Thông báo v.v tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ tám HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 132.pdf