KH Tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ bảy HĐND huyện Sông mã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 114/KH-TTHĐND
Ngày ban hành 21/07/2022
Ngày hiệu lực 21/07/2022
Trích yếu nội dung KH Tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ bảy HĐND huyện Sông mã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tài liệu đính kèm 114.pdf