NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 38/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn hóa - Xã Hội
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm saoy-38 2022 nq hdnd.pdf