Chương trình giám sát năm 2023 của TT HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
Số ký hiệu văn bản 26/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/06/2022
Ngày hiệu lực 22/06/2022
Trích yếu nội dung Chương trình giám sát năm 2023 của TT HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 26.pdf