V.v giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 27/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/07/2022
Ngày hiệu lực 06/07/2022
Trích yếu nội dung V.v giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 27.pdf