NQ v.v phê duyệt Đề án "Phát triển Quế trên địa bàn huyện Sông mã giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/05/2022
Ngày hiệu lực 23/05/2022
Trích yếu nội dung NQ v.v phê duyệt Đề án "Phát triển Quế trên địa bàn huyện Sông mã giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 22.pdf