Kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ sáu HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Thay thế bản đã gửi)
Số ký hiệu văn bản 70/KH-TTHĐND
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ sáu HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Thay thế bản đã gửi)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 70.pdf