NQ phê chuẩn KH "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ CS cho DQTV huyện Sông Mã giai đoạn 2022-2026"
Số ký hiệu văn bản 15/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022
Trích yếu nội dung NQ phê chuẩn KH "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ CS cho DQTV huyện Sông Mã giai đoạn 2022-2026"
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 15.pdf