NQ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới năm 2022 nguồn dự phòng ngân sách huyện
Số ký hiệu văn bản 14/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022
Trích yếu nội dung NQ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới năm 2022 nguồn dự phòng ngân sách huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 14.pdf